13
Lis
Legitymacja do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje mężowi matki, matce, dziecku, a także prokuratorowi. Tylko prokurator może skutecznie wystąpić [...]
25
Paź
W dniu 16 października 2019 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą Prawo własności przemysłowej. Zmiany wejdą w życie w terminie 3 [...]
21
Paź
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w chwili śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Wówczas pojawia się pytanie, jakie obowiązki po stronie [...]
14
Paź
13 października 2019 roku weszła w życie część przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie [...]
27
Wrz
Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. tworzą wszyscy wspólnicy, którzy w trakcie jego trwania podejmują uchwały. Zwołuje je zarząd spółki lub [...]
09
Wrz
Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 września 2019 roku, oprócz wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wydawania świadectw pracy, ma [...]
09
Wrz
7 września 2019 r. weszły w życie kolejne istotne zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one obowiązku pracodawcy polegającego na konieczności [...]
29
Sie
Niedawno pisaliśmy o ustawie nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadziła zmiany także w przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach [...]
^