09
Wrz
Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 września 2019 roku, oprócz wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wydawania świadectw pracy, ma [...]
09
Wrz
7 września 2019 r. weszły w życie kolejne istotne zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one obowiązku pracodawcy polegającego na konieczności [...]
29
Sie
Niedawno pisaliśmy o ustawie nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadziła zmiany także w przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach [...]
20
Sie
Znacząca nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje dodanie do kodeksu nowego rozdziału 2a, dotyczącego organizacji postępowania. Rozdział ten zawiera szereg przepisów [...]
14
Sie
W 2012 roku uchylono przepisy regulujące odrębne zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych, jednak opisywana już przez nas ustawa nowelizująca Kodeks [...]
09
Sie
Niedawno pisaliśmy o ustawie nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa nowelizująca zmieniła nie tylko przepisy dotyczące postępowania sądowego, ale również przepisy [...]
24
Lip
Już niedługo wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogli skorzystać ze znacznego udogodnienia, polegającego na dopuszczeniu udziału w zgromadzeniach wspólników [...]
15
Lip
W dniu 24 lipca 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego. Większość nowych przepisów wejdzie w życie [...]
^