21
sty
W dniu 4 stycznia 2022 r. Prezydent popisał ustawę o zmianie ustaw o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejsze zmiany [...]
21
sty
9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy podjął dwie uchwały, rozstrzygając zagadnienia prawne, które dotyczyły kontrowersyjnej kwestii, jaką jest sposób zastrzegania [...]
21
sty
1 stycznia 2022 r. powinny zacząć obowiązywać nowe przepisy stanowiące transpozycję dwóch ważnych dyrektyw dotyczących konsumentów: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i [...]
21
sty
Weszły już w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady podpisywanie sprawozdań finansowych. Najistotniejszą z punktu widzenia praktyki zmianą jest możliwość odstępstwa [...]
02
sie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, tzw. [...]
07
maj
W dzisiejszym wpisie chcemy poświęcić uwagę kwestii obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej przez spółki komunalne, w tym zapewnienia dostępności cyfrowej osobom [...]
23
mar
W najbliższym czasie wielu członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będzie musiało podjąć decyzję, w jaki sposób zorganizować zwyczajne zgromadzenie [...]
02
mar
1 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 roku o rozliczaniu ceny lokali lub budynków [...]
^