10
Cze
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt III CZP 109/18, roszczenie właściciela gruntu, na [...]
03
Cze
4 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, porządkujące polski system prawny pod kątem przepisów [...]
27
Maj
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt zmiany ustawy – Prawo budowlane, która zgodnie z założeniami ma zostać wprowadzona jeszcze w [...]
20
Maj
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu [...]
13
Maj
Organizowanie konkursów i akcji promocyjnych na portalach społecznościowych jest bardzo często wykorzystywane jako narzędzie marketingowe służące do promowania prowadzonego biznesu. [...]
06
Maj
Gdy umowa zawierana jest przez osobę prawną, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to co do zasady powinna ona zostać podpisana [...]
22
Kwi
W związku z wejściem w życie tzw. „ustawy sektorowej”, harmonizującej polski porządek prawny pod kątem obowiązującego od 25 maja 2018 [...]
15
Kwi
Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejszą zmianą jest [...]
^