19
Lis
Opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i [...]
19
Lis
Z dniem 1 października 2017 r. nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego poprzez przywrócenie obowiązujących przed końcem 2013 r. progów wiekowych. Wiąże [...]
19
Lis
Z dniem 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o [...]
19
Lis
W dniu 11 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustanawiające Krajowy Zasób Nieruchomości (ustawa z dnia 20 lipca 2017 [...]
^