02
sierpień
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, tzw. [...]
07
Maj
W dzisiejszym wpisie chcemy poświęcić uwagę kwestii obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej przez spółki komunalne, w tym zapewnienia dostępności cyfrowej osobom [...]
23
marzec
W najbliższym czasie wielu członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będzie musiało podjąć decyzję, w jaki sposób zorganizować zwyczajne zgromadzenie [...]
02
marzec
1 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 roku o rozliczaniu ceny lokali lub budynków [...]
26
lt.
18 listopada 2020 r. uchwalona została ustawa o doręczeniach elektronicznych stanowiąca pewne novum w zakresie sposobu doręczeń dokumentów w obrocie [...]
19
styczeń
Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych [...]
04
styczeń
Przypominamy, że 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi środki ochrony prawnej przewidziane dla [...]
28
grudzień
Już we wcześniejszych artykułach zamieszczanych w newsletterze informowaliśmy o zagadnieniach istotnych z punktu widzenia stron umów kreujących zobowiązania długoterminowe (w [...]
^