Branżowy kodeks postępowania przyniesie ulgę pracodawcom drżącym przed RODO

Choć ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) obowiązuje już od 25 maja, nie maleje liczba przypadków nieporozumień związanych z jego stosowaniem. Jednym z rozwiązań dla przedsiębiorców oczekujących konkretnych wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych może być wdrożenie tzw. kodeksów postępowania. Obok kodeksu dla branży ochrony zdrowia, który jest opracowywany od lipca 2017 r., trwają także prace nad kodeksem ochrony danych w rekrutacji.

 

Kodeks taki jest dokumentem przewidzianym w art. 40 RODO, mającym wspomóc we wdrażaniu postanowień rozporządzenia oraz precyzować jego zapisy. Pomoże on stosować rozporządzenie z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb przedsiębiorców. Rozporządzenie jest bowiem technologicznie neutralne – określa ono cele i założenia, które mają być osiągane przez administratorów i podmioty przetwarzające, ale nie daje konkretnych, „zerojedynkowych” sposobów, aby cele te osiągnąć.

 

Choć co do zasady kodeks ten będzie przewidziany dla branży rekrutacyjnej, twórcy projektu przekonują, że będą mogły skorzystać z niego różne grupy podmiotów – właściwie wszyscy, którzy w swojej działalności mają styczność z rekrutacją pracowników. Opracowany dokument ma odnosić się do takich zagadnień, jak m.in. źródła pozyskiwania danych o kandydatach, przetwarzanie w oparciu o zgody i inne podstawy, przetwarzanie danych wrażliwych, realizacja praw podmiotów danych, czy sposób zabezpieczenia danych osobowych.

 

Przystąpienie do kodeksu powinno znacząco ułatwić „rozliczenie się” w przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”). RODO wprost przewiduje, że stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania może być wykorzystane jako element dla stwierdzenia przestrzegania przez administratora ciążących na nim obowiązków. Przestrzeganie zatwierdzonego kodeksu postępowania będzie monitorowane przez podmiot akredytowany przez Prezesa UODO. Zanim jednak będzie można do niego przystąpić, kodeks musi zostać najpierw zarejestrowany i opublikowany przez Prezesa UODO.

 

Jako że w dalszym ciągu procedowana jest nowelizacja kodeksu pracy, która także będzie regulować zasady postępowania z danymi osobowymi w rekrutacji, trudno oczekiwać, by kodeks postępowania w branży rekrutacyjnej pojawił się przed wejściem w życie tej nowelizacji.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Dorianem Dudą  – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^