Chcesz skorzystać z „małego ZUS-u”? Jutro mija termin na złożenie dokumentów!

Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszły przepisy umożliwiające przedsiębiorcom skorzystanie z tzw. „małego ZUS-u”. Co istotne, na zawiadomienie ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia przedsiębiorcy mają 7 dni, tj. do 8 stycznia 2019 r.

 

Głównym założeniem „małego ZUS-u” jest wsparcie najmniejszych przedsiębiorców. Chodzi nie tylko o to, aby przedsiębiorcy ci utrzymali się na rynku, ale również o to, aby umożliwić im rozwój.

 

O niższy ZUS ubiegać się mogą osoby, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

 

Wzór, na podstawie którego obliczyć należy przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, wskazany jest w art. 18c ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

„Mały ZUS” związany jest również z obowiązkami. Ubezpieczony ustalający najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest obowiązany przedstawić na żądanie ZUS dokumenty potwierdzające wysokość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. W innym przypadku ZUS samodzielnie ustali podstawy wymiaru składek za wszystkie miesiące danego roku kalendarzowego na podstawie obowiązujących przepisów.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Musiałekadwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^