Czy mogę sprzedać nieruchomość bez zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie?

Wraz z początkiem tego roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów, o czym pisaliśmy wcześniej. Pomimo że przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, a więc bez potrzeby żadnych działań z naszej strony, aby ujawnić je w księdze wieczystej nieruchomości, musimy posiadać odpowiednie zaświadczenie.

 

Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odpowiednie organy powinny wydać z urzędu, w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. W przypadku, gdy chcemy uzyskać odpowiedni wpis w księdze wieczystej wcześniej, np. ponieważ chcemy sprzedać nieruchomość, sami możemy złożyć wniosek o wydanie odpowiedniego zaświadczenia. W takiej sytuacji organ ma 4 miesiące na jego wydanie, co w niektórych sytuacjach może stanowić dla nas zbyt długi okres. Czy będziemy więc mogli sprzedać mieszkanie lub dom położony na gruntach będących przed dniem 1 stycznia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym, bez zaświadczenia o przekształceniu?

 

Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w oficjalnym stanowisku Krajowej Rady Notarialnej z dnia 11 stycznia 2019 roku. Zgodnie z tym stanowiskiem, notariusz nie powinien odmówić sporządzenia umowy sprzedaży, mimo że nie posiadamy zaświadczenia o przekształceniu, jeżeli umową sprzedaży ma być objęty lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym). Zaświadczenie będziemy musieli natomiast przedłożyć notariuszowi w sytuacji, gdy chcemy ustanowić odrębną własność lokalu (sprzedaż mieszkania na rynku pierwotnym) lub gdy chcemy zbyć dom mieszkalny jednorodzinny.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^