Czy tajemnica przedsiębiorstwa będzie lepiej chroniona?

Na początku września znowelizowane zostały przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zmiana ta wynikała z konieczności transpozycji do polskiego porządku prawnego, do 9 czerwca 2018 roku, unijnej dyrektywy nr 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Czy polskiemu ustawodawcy, pomimo opóźnienia w transpozycji unijnej dyrektywy i wynikającego z tego pospiechu legislacyjnego, udało się wprowadzić przepisy, które lepiej będą chroniły tajemnice przedsiębiorstw?

 

Jedną z największych zmian, jakie można znaleźć w zmienionej ustawie jest wykreślenie przepisu, zgodnie z którym obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązywał przez okres 3 lat od dnia ustania stosunku pracy lub innego podobnego stosunku umownego.

 

Mając na uwadze tę zmianę, wskazać należy, że aktualnie brak jest ograniczeń czasowych obowiązku zachowania poufności przez byłych pracowników.

 

Za czyn nieuczciwej konkurencji będzie teraz uznawane również pozyskiwanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Poprzednio było to jedynie przekazywanie, ujawnianie i wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawodawca nie wskazuje aktualnie jako czynu nieuczciwej konkurencji przekazywania informacji, jednakże działanie takie mieści się w pojęciu ich ujawniania, dlatego ochrona w tym zakresie nie została zmniejszona.

 

Ustawodawca wprowadził również liczne wyjątki regulujące sytuacje, gdy ujawnianie, pozyskiwanie oraz wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Wyjątki te ograniczają ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Zmienione przepisy na pierwszy rzut oka wydają się lepiej chronić tajemnice przedsiębiorstwa, jednak można mieć wiele wątpliwości co do interpretacji niektórych z nich. Dopiero po pojawieniu się pierwszych orzeczeń wydawanych na podstawie nowych przepisów będzie można mieć pewność co do ich rzeczywistej skuteczności. Mając to na uwadze, aby tajemnica naszego przedsiębiorstwa była jak najlepiej chroniona, bez względu na to jak będą w przyszłości interpretowane przepisy, o jej ochronę należy zadbać już przy formułowaniu postanowień zawieranych umów.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^