Deweloperzy będą mogli budować, sprzedawać i wynajmować na państwowych gruntach.

W dniu 11 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustanawiające Krajowy Zasób Nieruchomości (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości). KZN, jako państwowa osoba prawna, zajmie się zagospodarowaniem gruntów Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań pod wynajem, także z opcją nabycia prawa własności mieszkania przez najemcę.

 

W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wynajem, a forma ta w dalszym ciągu nie jest tak popularna, jak choćby u naszych zachodnich sąsiadów. Realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to zmienić. Umożliwione zostanie wykorzystanie gruntów należących do Skarbu Państwa pod budownictwo mieszkaniowe. Umowy najmu w ramach programu będą mogły być także zawierane z opcją przeniesienia własności na najemcę, a do zadań KZN będzie należeć nadzorowanie stosunków najmu – przede wszystkim wysokości czynszów i rat, normowanych corocznie przez rząd.

 

Według Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, nowe rozwiązania mają zagwarantować, oprócz ochrony najemców, także stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców. Informacje o przetargach na zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste (możliwe jest późniejsze przekształcenie w prawo własności) nieruchomości wchodzącej w skład KZN będą ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej. Do KZN trafią państwowe działki budowlane, które obecnie znajdują się m.in. w zasobach starostw i miast na prawach powiatu, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz spółek Skarbu Państwa, takich jak PKP. Mają to być działki uzbrojone, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod tego typu zabudowę.

 

Wśród przystępujących do przetargu zostaną wybrani operatorzy mieszkaniowi, którzy zajmą się realizacją programu Mieszkanie Plus. Do przetargu będą mogły przystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą w postaci budowy i wynajmu mieszkań – np. deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, czy spółdzielnie mieszkaniowe. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zobowiązanie, że nie mniej niż 80% powierzchni w budynkach będzie stanowiła powierzchnia mieszkań, a 70% spośród nich będzie wyodrębnionych i przeznaczonych na wynajem. Ponadto, operator będzie musiał przeprowadzić nabór osób najmujących zgodnie z przepisami nowej ustawy.

 

Te przewidują kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy. Przysługuje ono m.in. osobom osiągającym względnie niższe dochody, a także tym, które posiadają dzieci (w szczególności niepełnosprawne), nie posiadają prawa własności do innego lokalu, są niepełnosprawne lub ukończyły 65 rok życia. Innymi kryteriami przewidującymi uprzywilejowanie jest zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki, status repatrianta, posiadanie Karty Polaka lub utrata domu wskutek żywiołu, katastrofy, czy wywłaszczenia. Kryteria te będą dobierane indywidualnie dla każdego przetargu i mają być uzależnione od specyfiki lokalizacji danej inwestycji. Jednocześnie podstawowym warunkiem zawarcia umowy najmu ma być rękojmia terminowego uiszczania czynszu i opłat.

 

Zmiany w prawie mają przyczynić się do rozszerzenia skali, na jaką budowane są mieszkania pod wynajem, a także do zwiększenia dostępności tego typu lokali. Kluczowym czynnikiem obniżającym koszty ma być udostępnianie przez Skarb Państwa gruntów pod budowę na preferencyjnych warunkach.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dorianem Dudą – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^