Dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników – myśliwych

Od stycznia zeszłego roku pracownikom posiadającym uprawnienia do wykonywania polowania, którzy biorą udział w sanitarnym odstrzale zwierząt (np. dzików) przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze do 6 dni w danym roku kalendarzowym.

 

Zgodnie z nowym przepisem art. 47c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967), prawo do skorzystania ze zwolnienia od pracy przysługuje pracownikom, uprawnionym do wykonywania polowania, wykonującym odstrzał sanitarny zwierząt wprowadzony w przepisach wydanych na podstawie przywołanej wyżej ustawy, tzn. wprowadzony na podstawie rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii, rozporządzenia wojewody albo ministra właściwego do spraw rolnictwa, tj. aktów nakazujących odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze.

 

Zwolnienie od pracy przysługuje w dniu, w którym odstrzał ten jest wykonywany. Pracownik ma jednak obowiązek uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgodnić termin tej nieobecności z pracodawcą. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, uprawnionego do wykonywania polowania, w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu (będzie to najczęściej oświadczenie wydane przez koło łowieckie zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie koła, któremu w drodze rozporządzenia nakazano prowadzenie sanitarnego odstrzału zwierząt).

 

W przypadku spełnienia przez pracownika wyżej wskazanych warunków, pracodawca jest obowiązany zwolnić go od pracy w uzgodnionym terminie. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych  tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym. Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Orleańską-Musiał adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

2 odpowiedzi na “Dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników – myśliwych”

  1. marta pisze:

    Co w przypadku gdy odstrzał jest wykonywany w sobotę lub poza godzinami pracy? Czy wtedy pracownikowi przysługuje wolne? Z ustawy to nie wynika. stosujemy tu kodeks pracy?

    • KPG pisze:

      Pani Marto, w naszej ocenie pracownikowi (uprawnionemu do wykonywania polowania) zwolnienie przysługuje tylko w dniu, w którym pracownik ten wykonuje odstrzał. Jeśli więc dana osoba wykonuje polowanie, wykonując odstrzał sanitarny zwierząt w jej dniu wolnym od pracy, nie przysługuje tej osobie dodatkowe zwolnienie. Jeśli polowanie ma miejsce w dniu, w którym dana osoba pracuje, ale ma ono miejsce po godzinach pracy, to w tym dniu takiej osobie przysługuje zwolnienie od pracy. W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^