Dostosuj dokumentację – ustawa wdrażająca RODO już wkrótce zacznie obowiązywać

25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Wprowadziło ono nowe zasady ochrony danych osobowych, jednolite dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Choć co do zasady unijne rozporządzenie, w przeciwieństwie do dyrektyw, nie wymaga transpozycji (implementacji) do krajowego porządku prawnego, unijna reforma prawa ochrony danych osobowych pośrednio nałożyła na polskiego ustawodawcę obowiązek legislacyjny w związku z koniecznością wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych do polskich przepisów.

 

21 lutego 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, zwaną także ustawą „sektorową”. Ma ona na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do wspólnotowych regulacji o ochronie danych osobowych. Nowe rozwiązania objęte ustawą wdrażającą RODO dotyczą m.in. następujących sektorów: cyfryzacji, energii, budownictwa i infrastruktury, finansów, statystyki publicznej, pracy, sportu i turystyki, zdrowia oraz sektora sprawiedliwości. Zmianie ulegnie ponad 160 aktów prawnych.

 

W dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę, a 19 kwietnia 2019 roku została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Poza nielicznymi wyjątkami, ustawa wejdzie w życie w dniu 4 maja 2019 r., dlatego też wszystkim przedsiębiorcom rekomendujemy dokonanie weryfikacji dokumentacji związanej z danymi osobowymi, aktualizację rejestrów czynności przetwarzania oraz podjęcie wszelkich innych czynności mających na celu dostosowanie procesów przetwarzania danych do ustawy „sektorowej”.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Hanną Kalinowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^