Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów zobowiązuje Państwa Członkowskie UE do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia 17.12.2021 r.

 

W związku z tym pracodawcy powinni już dzisiaj podjąć działania w celu opracowania odpowiednich procedur przygotowujących ich do nowych regulacji.

 

Dyrektywa wprowadza szereg przepisów przewidujących ochronę osób, które mają za zadanie zgłaszać nieprawidłowości i naruszenia (tzw. „sygnalistów”), o których uzyskały informację w związku z pracą. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą mieć miejsce trzema kanałami:

 

  • wewnętrznym (tj. w ramach danego przedsiębiorstwa),
  • zewnętrznym (do właściwego organu),
  • w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności).

Dyrektywa nakłada na pracodawców m.in. obowiązki z zapewnieniem kanałów wewnętrznych zgłoszeń oraz ochrony sygnalistów. Terminem wprowadzenia nowych obowiązków dla pracodawców zatrudniających minimum 250 pracowników jest już 17.12.2021 r.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowską – magdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^