Dziedziczenie działalności gospodarczej coraz bliżej wejścia w życie

Od kilku miesięcy trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a w dniu 3 lipca 2018 r. zostały one zaakceptowane przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji. Oznacza to, że w najbliższym czasie proces legislacyjny dobiegnie końca, a ustawa wejdzie w życie.

 

Ustawa ma duże znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze na podstawie wpisu do CEIDG, a właściwie dla ich spadkobierców, bowiem reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci takiego przedsiębiorcy.

 

Dotychczas, kwestie te nie były uregulowane, co wiązało się z przerywaniem ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku śmierci przedsiębiorców, a nawet z brakiem możliwości wznowienia jej prowadzenia. Po śmierci przedsiębiorcy, aby móc zachować ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej, spadkobiercy musieli dotychczas podejmować wiele starań dla utrzymania istniejących stosunków prawnych, administracyjnych, itp. oraz musieli sprawnie przeprowadzić postępowanie spadkowe. Sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, gdy spadkobierców było wielu i nie mieli oni wspólnego zdania w zakresie dalszych losów odziedziczonego przedsiębiorstwa.

 

Opisywana ustawa ma zapobiegać takim sytuacjom.

 

Główne założenie projektu ustawy jest takie, że przedsiębiorca jeszcze za swojego życia będzie mógł wyznaczyć osobę, która w przypadku jego śmierci obejmie zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem. Osoba wyznaczona na zarządcę sukcesyjnego będzie obejmować zarząd na przedsiębiorstwem zmarłego przedsiębiorcy już w chwili jego śmierci.

 

Jeżeli przedsiębiorca nie wyznaczy zarządcy sukcesyjnego za swojego życia, to będzie on mógł być ustanowiony po jego śmierci,  przez inne wskazane w ustawie osoby, m. in. przez małżonka zmarłego przedsiębiorcy.

 

Zarząd sukcesyjny będzie sprawowany co do zasady do momentu uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości, a w innych przypadkach do dnia dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^