Jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu „na firmę” będzie chroniony na wzór konsumenta

Przypominamy, iż od początku stycznia 2021 r. ma wejść w życie pakiet zmian związanych z dodatkowym uregulowaniem ochrony przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pierwotnie zmiany miały wejść w życie jeszcze w tym roku, jednak ustawodawca w ramach regulacji tzw. „Tarczy Antykryzysowej” zdecydował się przesunąć wejście w życie tych przepisów na początek przyszłego roku.

 

Ustawodawca postanowił poszerzyć uprawnienia osób fizycznych, zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Chodzi tu więc o uregulowanie sytuacji, w której osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dokonująca czynności prawnej poza swoją wąską specjalnością, nie ma być traktowana jak profesjonalista. Zwykle nie dysponuje bowiem odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny przedmiotu tej czynności.

 

Uszczegółowione uprawnienia obejmą ochronę właściwą dla konsumentów w zakresie:

 

  1. znacznej części przepisów regulujących rękojmię za wady rzeczy,
  2. stosowania klauzul abuzywnych,

a także, co zapewne będzie w praktyce najistotniejsze,

 

  1. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przy tej okazji nie możemy jednak zapominać, iż także aktualna regulacja upoważnia w wielu wypadkach do korzystania przez jednoosobowego przedsiębiorcę ze statusu prawnego właściwego dla konsumenta. Znajduje to potwierdzenie nie tylko w niezmienionej definicji konsumenta zawartej w art. 22[1] k.c., ale także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z 3.9.2015 r. w sprawie C-110/14, Horațiu Ovidiu Costea v. SC Volksbank Romania SA, ECLI:EU:C:2015:538) czy też Sądów w Polsce (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2010 r. , I ACa 514/10).

 

W braku jednoznacznej regulacji, w praktyce sprzedawcy wielokrotnie odmawiali jednak praw konsumenckich jednoosobowym przedsiębiorcom, motywując to „zakupem na firmę” w sytuacji, w której nabywca żądał także wystawienia faktury w ramach realizacji danej transakcji.

 

Jak wskazaliśmy powyżej, w wielu sytuacjach było to całkowicie nieuzasadnione. Należy oczekiwać, że nowa regulacja ograniczy tę praktykę sprzedawców, w szczególności sprzedawców internetowych. W dalszym ciągu jednak zrównanie uprawnień nabywcy „zwykłego” oraz „na firmę” nie będzie zupełne. Jeżeli dodatkowo regulacja ustawowa nie jest precyzyjna i poprawna systemowo, należy się niestety spodziewać dalszych kontrowersji związanych z poszczególnymi procedurami konsumenckimi z udziałem jednoosobowych przedsiębiorców.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z adw. dr. Bogusławem Książkiem boguslaw.ksiazek@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^