Kiedy należy wdrożyć PPK?

Część przedsiębiorców, która nie wdrożyła dotychczas Pracowniczych Planów Kapitałowych, będzie musiała to zrobić tej jesieni – termin na zawarcie umów o zarządzanie PPK, dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 osób, upływa bowiem w dniu 27 października 2020 roku.

 

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla pracowników, pracodawcy co do zasady mają obowiązek tworzenia PPK. Obowiązek tworzenia PPK dotyczy wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

 

Dotychczas PPK musieli wdrożyć najwięksi przedsiębiorcy, zatrudniający co najmniej 250 osób. Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób, termin na wdrożenie PPK pierwotnie miał przypadać na przełom kwietnia i maja tego roku, jednakże z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem termin ten został przesunięty na jesień.

 

W związku z przesunięciem terminu zarówno pracodawcy, zatrudniający co najmniej 20 osób, jak i co najmniej 50 osób muszą:

 

  • do dnia 27 października 2020 roku zawrzeć umowy o zarządzanie PPK,
  • do dnia 10 listopada 2020 roku zawrzeć umowy o prowadzenie PPK.

Odłożenie wdrożenia PPK na ostatnią chwilę nie jest jednak wskazane, gdyż do wdrożenia przedsiębiorca powinien się odpowiednio przygotować, w szczególności:

 

  1. przeszkolić osoby zarządzające w zakresie regulacji dotyczących PPK,
  2. przygotować odpowiednie procedury wewnętrzne i dokumentację,
  3. poinformować pracowników o ich prawach i obowiązkach związanych z PPK,
  4. wybrać instytucję finansową, z którą zawarte zostaną umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK (w tym dokonać oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, a także skonsultować wybór z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników).

Przygotowanie się do wdrożenia PPK może więc zając sporo czasu. Powyższe czynności należy wykonać jeszcze przed wdrożeniem PPK, a po jego wdrożeniu na przedsiębiorcy będą spoczywać dalsze obowiązki, w tym obowiązki informacyjne wobec pracowników oraz wybranej instytucji finansowej, a także obowiązek dokonywania wpłat w odpowiedniej wysokości i prowadzenia dokumentacji związanej z PPK.

 

Niewykonanie obowiązków nałożonych ustawą o PPK może skutkować nałożeniem kary grzywny na osoby działające w imieniu przedsiębiorcy, np. na członków zarządu.

 

Mniejsi przedsiębiorcy (zatrudniający co najmniej jedną osobę), będą musieli, co do zasady, wdrożyć PPK na przełomie kwietnia i maja 2021 roku.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – dominik.zaleski@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^