Kiedy nie trzeba zawierać umowy o prowadzenie PPK?

Informowaliśmy Państwa niedawno o obowiązku wdrożenia PPK i ważnych dla pracodawcy terminach. Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla przedsiębiorców zatrudniających od 20 do 249 osób upłynął 27 października 2020 roku. Kolejnym krokiem wdrażania PPK powinno być zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników, na co pozostał czas już tylko do 10 listopada 2020 roku – czy zawsze należy zawrzeć taką umowę?

 

Stroną umowy o prowadzenie PPK jest osoba zatrudniona – pracodawca, na mocy upoważnienia przewidzianego w ustawie o PPK, zawiera jedynie tę umowę z instytucją finansową w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej.

 

Procedura zawierania umowy o prowadzenie PPK może wyglądać nieco inaczej w przypadku każdej instytucji finansowej, jednak zawsze załącznikiem do takiej umowy powinna być lista osób, w imieniu których taka umowa jest zawierana. Oznacza to, że nie trzeba będzie zawierać wielu umów, odrębnie w imieniu każdej osoby zatrudnionej, a wystarczające będzie zawarcie tylko jednej umowy. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu kolejnych osób, wystarczająca będzie jednostronna zmiana przez pracodawcę załącznika do umowy – listy osób, w imieniu których zawarta jest umowa o prowadzenie PPK.

 

W pewnych sytuacjach, nie będzie trzeba zawierać umowy o prowadzenie PPK.

 

Na wstępie należy wskazać, że pracodawca nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników, którzy najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyli 70. rok życia. Z kolei w imieniu pracowników, którzy osiągnęli 55. rok życia, umowa o prowadzenie PPK zawierana jest wyłącznie na wniosek tych osób. W sytuacji, gdy cała załoga osiągnęła już wymienione progi wiekowe, i nikt nie złożył pracodawcy wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, pracodawca nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

 

Druga sytuacja, w której pracodawca nie będzie musiał zawierać umowy o prowadzenie PPK, wystąpi wtedy, gdy przed upływem terminu na zawarcie tej umowy, wszyscy pracownicy złożą pracodawcy deklaracje o niedokonywaniu wpłat do PPK. Przypominamy, że deklaracje takie pracownicy powinni złożyć dobrowolnie, na formularzu według wzoru przygotowanego przez Ministra Finansów (tutaj znajduje się wersja aktualna na dzień publikacji niniejszego artykułu).

 

Nawet jeżeli pracodawca nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 listopada 2020 roku, to pamiętać powinien o stałym kontrolowaniu, czy nie powstał obowiązek zawarcia takiej umowy.

 

Dla właściwego wdrożenia PPK przydatne może być opracowanie stosownych procedur i wzorów dokumentów – pozwoli to uniknąć błędów i ułatwi przestrzeganie nowych przepisów w Państwa organizacji.

 

Przypominamy również, że mniejsi przedsiębiorcy (zatrudniający co najmniej jedną osobę), będą musieli, co do zasady, wdrożyć PPK na przełomie kwietnia i maja 2021 roku.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskimdominik.zaleski@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^