Koniec naliczania odsetek od odsetek

Instytucje kredytowe straciły przywilej naliczania odsetek od odsetek. Zgodnie z art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

 

Zgodnie z kolei z § 2 tegoż artykułu, przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczył pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe, co stanowiło wyjątek – przywilej dla banków.

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny uchyliła jednak § 2. Obecnie umawianie się o zapłatę odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych jest zakazane, czyli obowiązuje tzw. zakaz anatocyzmu. Ma to ochronić dłużnika przed nadmiernym obciążeniem finansowym, które wiązałoby się z opóźnieniem w wykonaniu przez niego świadczenia pieniężnego. Tyle, że do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą stosowane przepisy dotychczasowe. Nowe zasady będą miały więc zastosowanie tylko do odsetek należnych po dniu wejścia w życie noweli.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Krystianem Medyńskim adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^