Ministerstwo podpowiada, jak zachować należytą staranność przy transakcjach z VAT

Jednym z głównych celów polskiego rządu jest tzw. „uszczelnienie wpływów z podatku VAT”. Oprócz działań ustawodawczych w tym zakresie, a także wzmożonych kontroli i postępowań podatkowych oraz towarzyszących im zatrzymań zwrotów VAT, także Ministerstwo Finansów bierze udział w działaniach mających na celu prawidłowy obrót towarami i usługami podlegającymi temu podatkowi. Przedstawiło ono dokument mający służyć jako wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących „ovatowanych” transakcji.

 

Ministerstwo udostępniło tzw. „metodykę dot. zachowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców”. Zgodnie z jej trescia, w celu dochowania należytej staranności nabywca powinien zweryfikować swojego kontrahenta (kryteria formalne) oraz okoliczności zawieranej z nim transakcji (kryteria transakcyjne). Do kryteriów formalnych należy m.in. weryfikacja klientów w ogólnodostępnych bazach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), czy też prosta weryfikacja Numeru Identyfikacji Podatkowej i jego zgłoszenia do VAT na Portalu Podatkowym. Te drugie odnoszą się natomiast do samej transakcji i mogą polegać m.in. na zweryfikowaniu okoliczności kontaktu, sposobu i terminu płatności, zaplecza klienta, itp.

 

Choć treść metodyki nie jest wiążąca tak jak treść ustaw i rozporządzeń, organy podatkowe opierają postępowania kontrolne o zawarte w metodyce wskazówki i kryteria. Osoby dokonujące operacji handlowych powinny więc mieć świadomość tego, jak należy prawidłowo postępować przy transakcjach z wykazaną kwotą podatku VAT. Wdrożenie odpowiednich wewnętrznych procedur wprowadzających założenia zawarte w metodyce może się okazać świetnym sposobem nie tylko zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed wyłudzeniami czy konsekwencjami podatkowymi, ale także uporządkowania struktury organizacyjnej i określenia zasad dotyczących ponoszenia odpowiedzialności za niedochowanie należytej staranności, która co do zasady spoczywa na zarządzie spółki.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dorianem Dudą – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^