Możliwość odroczenia terminu płatności składek do ZUS ze względu na „koronawirusa”

Ze względu na szczególną sytuację związaną z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2, powszechnie zwanego „koronawirusem”, wywołującego chorobę COVID-19, Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dniem 17 marca 2020 r. zapowiedział możliwość odroczenia wobec przedsiębiorców płatności składek.

 

Według informacji przekazanych przez ZUS, począwszy z dniem 17 marca 2020 r. istnieje możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z uproszczonego wniosku o odroczenie na okres 3 miesięcy terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

 

Jednakże, aby móc skorzystać z odroczenia płatności, razem z wnioskiem o odroczenie przedsiębiorca będzie jednocześnie zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym wykaże w jaki sposób „koronawirus” wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności, będących przedmiotem wniosku.

 

ZUS zapowiedział, iż nie każdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Konsekwencją odrzucenia przez ZUS wniosku o odroczenie płatności będzie obowiązek przedsiębiorcy uiszczenia należnych składek wraz z odsetkami za opóźnienie.

 

Co szczególnie istotne – przedmiotowe odroczenie dotyczyć ma jedynie składek należnych w okresie od lutego do kwietnia 2020 r., przy czym również składek, których termin płatności już upłynął, a także zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności w okresie od marca do maja 2020 r.

Nie bez znaczenia pozostaje również zapowiedź ZUS, zgodnie z którą przedsiębiorcy, których wniosek o odroczenie zostanie przyjęty, mogą liczyć na wstrzymanie wstąpienia przez ZUS na drogę postępowania przedegzekucyjnego oraz egzekucyjnego, a ponadto nie będą nakładane żadne sankcje innego rodzaju.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Hanną Kalinowską – hanna.kalinowska@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^