Nieważność darowizny, gdy strona nie jest w stanie złożyć świadomie oświadczenia woli

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt I ACa 775/17 stwierdził, iż nieważną jest umowa darowizny, gdy strona ją zawierająca znajduje się w stanie wyłączającym złożenie świadomego oświadczenia woli oraz wskazał w jaki sposób należy rozumieć ten stan.

 

Powód wytaczając powództwo kwestionował ważność oświadczenia woli swojej babci, które wyrażone zostało w zawartej przez nią umowie darowizny, sporządzonej w formie aktu notarialnego. Wskazywał, iż w dacie sporządzenia umowy babcia chorowała na chorobę Alzheimera, co uniemożliwiało jej złożenie świadomego oświadczenia woli i pojmowania znaczenia swoich działań.

 

Jak wynika z ustaleń Sądu, podczas choroby babki powoda miały miejsce okresy pogorszenia i poprawy stanu zdrowia, jednakże miała ona istotne zaburzenia pamięci i nie była w stanie samodzielnie funkcjonować. Co więcej w trakcie zawarcia umowy darowizny była podatna na sugestię, co również wyłączało jej świadome podjęcie decyzji.

 

Sąd orzekając oparł się na wyrażonym już w doktrynie stanowisku, iż „stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli nie może być rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia świadomości i ustania czynności mózgu. Wystarczy istnienie takiego stanu, który oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia posunięć własnych i posunięć innych osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania. Sąd podkreślił, że decydujące znaczenie ma określenie stopnia zmniejszenia udziału świadomości w postępowaniu człowieka, stopnia zaburzenia czynności psychicznych w momencie składania oświadczenia woli. Stan wyłączający świadomość lub swobodę, jako określony stan faktyczny, dowodzony może być wszystkimi środkami, a mianowicie przesłuchaniem świadków, stron, analizą dokumentów.”

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Krystianem Medyńskim  – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^