Nowość w prawie pracy – monitoring poczty elektronicznej pracownika

Na mocy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, do Kodeksu pracy włączony został art. 223, który obowiązuje od 25.05.2018 r. Zgodnie z art. 223 § 1 i 2 k.p., jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej). Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

 

W praktyce bez wątpienia liczne trudności stwarzać będzie pracodawcom takie prowadzenie kontroli poczty elektronicznej, które nie będzie naruszało dóbr osobistych pracownika. Pamiętać należy, iż tajemnica korespondencji to dobro osobiste wymienione  w katalogu dóbr osobistych ujętym w art. 23 kodeksu cywilnego.

 

Zważyć należy, iż przy przeprowadzaniu kontroli komunikacji służbowej istnieje ryzyko przypadkowego natrafienia na wiadomości o charakterze prywatnym pracownika (mimo, iż pracownik nie powinien używać służbowej skrzynki do celów prywatnych). Celem uniknięcia niepożądanego wkroczenia w strefę prywatną pracownika, najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie wyraźnego zakazu wykorzystywania poczty służbowej do celów prywatnych. Jak podkreślają projektodawcy, nawet jeśli pracodawca wprowadzi zakaz korzystania z poczty służbowej do celów prywatnych i natknie się na prywatną korespondencję pracownika, który nie dostosował się do owego zakazu, nie będzie mógł jej w całości przeczytać. Należy podzielić przyjęty przez ustawodawcę pogląd, w świetle którego nie jest dopuszczalne przyjęcie a priori założenia, że każda wiadomość wysłana lub odebrana przy użyciu sprzętu służbowego ma charakter komunikacji służbowej.

 

Ponadto jak wynika z art. 223 § 3 k.p. przepisy art. 222 § 6–10 k.p. należy stosować odpowiednio do kontroli poczty elektronicznej. Pracodawca jest zatem zobowiązany m.in. poinformować pracowników w sposób u niego przyjęty o wprowadzeniu omawianej formy monitoringu nie później niż na 2 tygodnie przed uruchomieniem kontroli, a nowemu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy przekazać pisemną informację o celach, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Musiałek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^