„Numer jeden na świecie” – hasło reklamowe mogące stanowić czyn nieuczciwej konkurencji

Reklama suplementu diety – „M. B6 M.” była przyczyną wszczęcia powództwa o czyn nieuczciwej konkurencji przeciwko jego producentowi. Zgodnie z art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności jest m. in wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, a także nieuczciwa lub zakazana reklama.

 

Po rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 10 kwietnia 2018 r. nakazał pozwanemu zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zaprzestanie reklamowania produktu w przyjęty przez niego sposób. Jak czytamy w wyroku, Sąd zobowiązał pozwanego do zaniechania emitowania, publikowania lub rozpowszechniania w inny sposób, jak również kierowania do emisji, publikowania lub rozpowszechniania w inny sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym umieszczania, publikacji lub innej formy rozpowszechniania na stronie internetowej  reklam zawierających w szczególności sformułowania „M. B6 M. jedyny tak przyswajalny magnez. Numer 1 na świecie”.

 

Ponadto jako hasła mogące stanowić czyn nieuczciwej konkurencji Sąd uznał twierdzenia reklamy dotyczące dużo wyższej przyswajalności magnezu, niż to możliwe w przypadku innych tego typu produktów, tj. hasło „M. B6 M. – jedyny tak przyswajalny magnez”, czy też hasło „M. B6 M. – nic nie przyswaja się lepiej”.

 

Wyrok ten wskazuje na potrzebę regulacji w obszarze reklamy oraz stanowi cenną wskazówkę dla producentów, stosujących różne chwyty i hasła reklamowe w walce o klienta.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Musiałekadwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^