Obniżenie dolnej granicy wieku pracowników młodocianych

Od 1 września 2018 r. wiek osoby, którą będzie można uznać za młodocianą w rozumieniu Kodeksu pracy, został obniżony z 16 do 15 lat.

 

Co do zasady wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

 

Natomiast młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być w zasadzie zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. określa obecnie zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych. Zgodnie z ww. regulacją, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się wyłącznie przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

 

Ustawa dopuszcza uregulowanie zatrudnienia młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej, zwolnienia młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego, zatrudniania osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, zatrudniania osób niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej w drodze rozporządzenia. W tym kontekście należy jednak zauważyć, że obowiązujące przed 1 września 2018 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, po wejściu w życie opisywanej nowelizacji kodeksu pracy w zakresie wieku pracowników młodocianych i po niedawnej likwidacji gimnazjów, nie koresponduje z obecnym stanem prawnym i na ten moment brak jest regulacji w tym zakresie.

 

Pracodawca nadal ma obowiązek zapewnienia młodocianym pracownikom opieki i pomocy niezbędnej dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy, obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych, a także inne obowiązki wynikające z przepisów szczególnych.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^