Obniżenie wieku emerytalnego stało się faktem.

Z dniem 1 października 2017 r. nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego poprzez przywrócenie obowiązujących przed końcem 2013 r. progów wiekowych. Wiąże się to z poważnymi konsekwencjami zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników.

 

W dniu 1 października 2017 r. weszła w życie budząca kontrowersje ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 38). Głównym celem ustawy jest obniżenie powszechnego minimalnego wieku emerytalnego. Kobiety muszą pracować do 60 roku życia, natomiast mężczyźni do 65 roku życia. Wraz z osiągnięciem powyższego wieku, nabywane są prawa do emerytury. Oznacza to, że osoba zatrudniona na umowie o pracę, która skończy 60 lub 65 lat, może złożyć wniosek o emeryturę. Powrót do „starych” progów wiekowych nabywania prawa do emerytury ma duże znaczenie również z punktu widzenia wieku ochronnego pracownika.

 

Szacuje się, że do końca 2017 system emerytalny zostanie obciążony kilkuset tysiącami dodatkowych emerytów. Część ekonomistów zapowiada, że skutki reformy odczują wszyscy Polacy.

 

Dzięki wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wielu pracowników szybciej nabyło prawo do emerytury ale także szybciej osiągnęło przewidziany ustawowo okres ochronny. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Należy zaznaczyć, że powyższa ochrona przed wypowiedzeniem nie ma charakteru bezwzględnego.

 

Istotna zmiana dotyczy także gwarantowanej emerytury minimalnej. Otrzyma ją każda kobieta, która uzyskała 20-letni staż pracy oraz każdy mężczyzna, który uzyskał 25-letni staż pracy. Od 1 marca 2017 r. emerytura minimalna została zwiększona do 1000 zł brutto.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Jakubem Boberem – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^