Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w chwili śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Wówczas pojawia się pytanie, jakie obowiązki po stronie pracodawcy rodzi wygaśnięcie umowy o pracę.

 

W pierwszej kolejności, pracodawca ma obowiązek wypłaty zaległego wynagrodzenia oraz innych bieżących i zaległych należności oraz świadczeń przysługujących pracownikowi ze stosunku pracy, do których nabył on prawo za życia, należnych do chwili śmierci. Do tych należności zalicza się także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zarówno bieżący, jak i zaległy, w części nieobjętej przedawnieniem.

 

Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej.

 

Ponadto, pracodawca musi wypłacić odprawę pośmiertną na rzecz określonego kręgu osób uprawnionych. Wysokość odprawy jest uzależniona m.in. od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Ponadto, jeżeli występuje tylko jedna osoba uprawniona, wówczas odprawa pośmiertna przysługuje jej w wysokości połowy odpowiedniej kwoty.

 

Jeżeli pracownik był ubezpieczony przez pracodawcę, pracodawca może być zobowiązany do wypłaty różnicy między wysokością odszkodowania wypłaconego przez instytucję ubezpieczeniową a wysokością należnej odprawy, jedynie jeżeli odszkodowanie będzie niższe niż przysługująca odprawa.

 

W razie braku osób uprawnionych, prawa majątkowe ze stosunku pracy wchodzą do spadku. Wówczas do wydania świadczeń należnych zmarłemu pracownikowi niezbędne jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i na jego podstawie ustalony będzie krąg osób uprawnionych do ich nabycia.

 

Dodatkowo, wynagrodzenie i inne prawa majątkowe wypłacone rodzinie będą dla osób uprawnionych przychodem, który należy kwalifikować jako przychód z praw majątkowych. Zakład pracy musi zatem przygotować odpowiednie listy płac, w których wykazuje odrębnie każdą z osób uprawnionych do wypłaty należności i potrąca im odpowiednie kwoty podatków. Po zakończeniu roku, pracodawca wystawia informacje podatkowe na formularzu PIT-11 dla wszystkich osób uprawnionych do wypłaty świadczenia, w celu wykazania tych dochodów w indywidualnych rozliczeniach rocznych składanych przez poszczególnych członków rodziny.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Hanną Kalinowskąhanna.kalinowska@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^