Od 16 lutego 2018 r. dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z solarium

Powyższy zakaz wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Jak wskazano w uzasadnieniu do przedmiotowej ustawy, jej celem jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

 

Ustawa przewiduje, że w przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek, a w razie nieokazania takiego dokumentu, osoba udostępniająca solarium powinna odmówić udostępnienia solarium.

 

Ustawa wprowadza również całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów oraz obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium. Wielkość, wzór i sposób umieszczenia tych informacji określi w rozporządzeniu minister zdrowia.

 

Świadczenie usług w zakresie udostępniania solarium będzie podlegało kontroli przede wszystkim Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale również innych organów w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.

 

Za nieprzestrzeganie zakazów oraz nałożonego obowiązku, o których mowa powyżej, jak również za utrudnianie przeprowadzenia kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium, ustawa przewiduje karę pieniężną w wysokości od 1000 do 50 000 zł.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk –Kaczmarek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^