26
sierpień
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wymienia szereg wyjątków które zwalniają [...]
13
lipiec
Jak wskazywaliśmy na łamach poprzedniego Newslettera, na mocy ustawy nowelizującej Kodeks cywilny (ustawa z dnia 13 kwietnia 2018  r. Dz.U. [...]
13
lipiec
Na podstawie  ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zastępującej dotychczasową ustawę o usługach [...]
13
lipiec
Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła R.A. Comana – obywatela rumuńskiego i R.C. Hamiltona – obywatela amerykańskiego, którzy zawarli związek małżeński [...]
12
lipiec
Od kilku miesięcy trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a w dniu 3 lipca [...]
24
Maj
Począwszy od dnia 15 marca 2018 r., sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. W odmienny [...]
24
Maj
Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.,  [...]
24
Maj
W następstwie nowelizacji Kodeksu cywilnego dotyczącej zmian terminów przedawnienia, o których szerzej w tym artykule, planowane jest wprowadzenie odrębnych reguł [...]
^