04
Lut
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz [...]
28
Sty
Wraz z początkiem tego roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów, [...]
21
Sty
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie rewolucyjna nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, która m.in. przyznała prawo tworzenia [...]
07
Sty
Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszły przepisy umożliwiające przedsiębiorcom skorzystanie z tzw. „małego ZUS-u”. Co istotne, na zawiadomienie [...]
04
Sty
Reklama suplementu diety – „M. B6 M.” była przyczyną wszczęcia powództwa o czyn nieuczciwej konkurencji przeciwko jego producentowi. Zgodnie z art. 3 [...]
02
Sty
Jednym z głównych celów polskiego rządu jest tzw. „uszczelnienie wpływów z podatku VAT”. Oprócz działań ustawodawczych w tym zakresie, a [...]
17
Gru
Przypominamy, że z końcem dnia 22 listopada 2018 r. umowy o pracę zawarte na czas określony, trwające lub zawarte w [...]
^