18
Mar
Od stycznia zeszłego roku pracownikom posiadającym uprawnienia do wykonywania polowania, którzy biorą udział w sanitarnym odstrzale zwierząt (np. dzików) przysługuje [...]
11
Mar
Instytucje kredytowe straciły przywilej naliczania odsetek od odsetek. Zgodnie z art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego od zaległych odsetek można żądać odsetek [...]
04
Mar
    Nastąpiła korzystna zmiana przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – [...]
11
Lut
Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w dalszym ciągu cieszą się zainteresowaniem. Sejm przyjął już przepisy sektorowe dotyczące RODO, a [...]
04
Lut
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz [...]
28
Sty
Wraz z początkiem tego roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów, [...]
21
Sty
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie rewolucyjna nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, która m.in. przyznała prawo tworzenia [...]
07
Sty
Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszły przepisy umożliwiające przedsiębiorcom skorzystanie z tzw. „małego ZUS-u”. Co istotne, na zawiadomienie [...]
^