01
Kwi
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, [...]
25
Mar
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy, w tym urzędy wojewódzkie, zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów.   Przedsiębiorcy zatrudniający obcokrajowców zwracają [...]
25
Mar
Ze względu na szczególną sytuację związaną z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2, powszechnie zwanego „koronawirusem”, wywołującego chorobę COVID-19, w Sejmie [...]
25
Mar
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [...]
19
Mar
Ze względu na szczególną sytuację związaną z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2, powszechnie zwanego „koronawirusem”, wywołującego chorobę COVID-19, Zakład Ubezpieczeń [...]
18
Mar
Z uwagi na postępujące przypadki zarażenia w Polsce wirusem SARS-CoV-2 powszechnie zwanym „koronawirusem”, wywołującym chorobę COVID-19, pojawia się szereg wątpliwości [...]
16
Mar
Pracodawca może samodzielnie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania zaległego urlopu, czyli aktualnie np. urlopu niewykorzystanego w 2019 roku.   Kwestia udzielenia [...]
16
Mar
W świetle ostatnich zdarzeń w Polsce i na świecie warto pamiętać, że prawo zawiera pewne regulacje dotyczące umów, które mogą [...]
^