09
kwiecień
W niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy porozumieniem, o którym mowa w art. 15g ust. 11 specustawy zostaną [...]
09
kwiecień
W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czy możliwe jest zawarcie jednego porozumienia, o którym mowa w art. 15g ust. 11 [...]
09
kwiecień
W ostatnim artykule poruszaliśmy temat wprowadzonego na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o [...]
09
kwiecień
Pierwsze rozwiązania dotyczące legalności pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej w dobie epidemii COVID-19 wprowadzono na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach [...]
07
kwiecień
Dla pracodawców, których obroty gospodarcze spadły w następstwie wystąpienia COVID-19, przewidziane zostało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata [...]
01
kwiecień
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, [...]
25
marzec
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy, w tym urzędy wojewódzkie, zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów.   Przedsiębiorcy zatrudniający obcokrajowców zwracają [...]
25
marzec
Ze względu na szczególną sytuację związaną z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2, powszechnie zwanego „koronawirusem”, wywołującego chorobę COVID-19, w Sejmie [...]
^