28
Sie
Choć ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) obowiązuje już od 25 maja, nie maleje liczba przypadków nieporozumień związanych z jego [...]
27
Sie
Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt I ACa 775/17 stwierdził, iż nieważną jest umowa [...]
26
Sie
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wymienia szereg wyjątków które zwalniają [...]
13
Lip
Jak wskazywaliśmy na łamach poprzedniego Newslettera, na mocy ustawy nowelizującej Kodeks cywilny (ustawa z dnia 13 kwietnia 2018  r. Dz.U. [...]
13
Lip
Na podstawie  ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zastępującej dotychczasową ustawę o usługach [...]
13
Lip
Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła R.A. Comana – obywatela rumuńskiego i R.C. Hamiltona – obywatela amerykańskiego, którzy zawarli związek małżeński [...]
12
Lip
Od kilku miesięcy trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a w dniu 3 lipca [...]
24
Maj
Począwszy od dnia 15 marca 2018 r., sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. W odmienny [...]
^