26
Lut
W dniu 12 lutego 2018 r. rozpoczęto procedowanie kolejnej wersji projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych w Komitecie do [...]
26
Lut
W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw [...]
26
Lut
Powyższy zakaz wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Jak wskazano [...]
26
Lut
W dniu 26 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu:   Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku [...]
^