26
Lut
Powyższy zakaz wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Jak wskazano [...]
26
Lut
W dniu 26 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu:   Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku [...]
19
Lis
Opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i [...]
^