30
grudzień
Począwszy od 1 czerwca 2020 r., osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zyskają silny argument przy interpretacji wzorców umownych oraz [...]
13
grudzień
Zbliżający się nowy rok jak zwykle przyniesie dużą liczbę zmian w przepisach. Jedna z nich dotyczyć będzie Ustawy o terminach [...]
10
grudzień
W ocenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego [...]
03
grudzień
Odpowiedź na powyższe pytanie udzielona została przez Sąd Najwyższy, który wyrokował w sprawie o następującym stanie faktycznym.   Pracodawca, będący [...]
26
listopad
Na bieżąco informujemy o zmianach wynikłych z obszernej nowelizacji postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 r. Jak [...]
20
listopad
Wskutek ostatniej, obszernej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, polski porządek prawny został uzupełniony o kolejny rodzaj umowy procesowej. Do tej pory, [...]
13
listopad
Legitymacja do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje mężowi matki, matce, dziecku, a także prokuratorowi. Tylko prokurator może skutecznie wystąpić [...]
^