25
październik
W dniu 16 października 2019 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą Prawo własności przemysłowej. Zmiany wejdą w życie w terminie 3 [...]
21
październik
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w chwili śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Wówczas pojawia się pytanie, jakie obowiązki po stronie [...]
14
październik
13 października 2019 roku weszła w życie część przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie [...]
27
wrz.
Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. tworzą wszyscy wspólnicy, którzy w trakcie jego trwania podejmują uchwały. Zwołuje je zarząd spółki lub [...]
09
wrz.
Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 września 2019 roku, oprócz wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wydawania świadectw pracy, ma [...]
09
wrz.
7 września 2019 r. weszły w życie kolejne istotne zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one obowiązku pracodawcy polegającego na konieczności [...]
29
sierpień
Niedawno pisaliśmy o ustawie nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadziła zmiany także w przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach [...]
20
sierpień
Znacząca nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje dodanie do kodeksu nowego rozdziału 2a, dotyczącego organizacji postępowania. Rozdział ten zawiera szereg przepisów [...]
^