25
Wrz
Na początku września znowelizowane zostały przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zmiana ta wynikała z konieczności transpozycji do polskiego porządku [...]
25
Wrz
Na mocy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, do Kodeksu pracy włączony został art. 223, który obowiązuje od 25.05.2018 [...]
30
Sie
Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r., w art. 251 KP wprowadzono [...]
28
Sie
Choć ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) obowiązuje już od 25 maja, nie maleje liczba przypadków nieporozumień związanych z jego [...]
27
Sie
Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt I ACa 775/17 stwierdził, iż nieważną jest umowa [...]
26
Sie
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wymienia szereg wyjątków które zwalniają [...]
13
Lip
Jak wskazywaliśmy na łamach poprzedniego Newslettera, na mocy ustawy nowelizującej Kodeks cywilny (ustawa z dnia 13 kwietnia 2018  r. Dz.U. [...]
13
Lip
Na podstawie  ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zastępującej dotychczasową ustawę o usługach [...]
^