13
Lip
Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła R.A. Comana – obywatela rumuńskiego i R.C. Hamiltona – obywatela amerykańskiego, którzy zawarli związek małżeński [...]
12
Lip
Od kilku miesięcy trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a w dniu 3 lipca [...]
24
Maj
Począwszy od dnia 15 marca 2018 r., sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. W odmienny [...]
24
Maj
Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.,  [...]
24
Maj
W następstwie nowelizacji Kodeksu cywilnego dotyczącej zmian terminów przedawnienia, o których szerzej w tym artykule, planowane jest wprowadzenie odrębnych reguł [...]
24
Maj
W dniu 11 maja 2018 roku Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą skrócenia okresu [...]
20
Maj
Bieg Firmowy jest coroczną sportową imprezą, której celem jest promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia, [...]
20
Kwi
Jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki lub jej prokurentem, to w najbliższym czasie oświadczenie o twoim adresie do doręczeń powinno znaleźć [...]
^