Pełnisz funkcję w spółce prawa handlowego? Sprawdź, dlaczego Twój adres powinien znaleźć się w KRS.

Jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki lub jej prokurentem, to w najbliższym czasie oświadczenie o twoim adresie do doręczeń powinno znaleźć się w KRS-ie (Krajowy Rejestr Sądowy). Dotyczy to również innych osób, które posiadają uprawnienia do reprezentowania podmiotu wpisanego do KRS-u (np. wspólników spółki jawnej), a także likwidatorów takiego podmiotu.

 

Powyższe wynika z niedawnej zmiany przepisów o KRS-ie, która weszła w życie w dniu 15 marca tego roku. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku składania wniosku o wpisanie do KRS-u jednej ze wskazanych powyżej osób, powinno się do niego załączyć jej oświadczenie o adresie do doręczeń. Nie ominie to również osób wpisanych już do KRS-u, ponieważ ustawodawca dał im czas do dnia 15 września 2019 roku na uzupełnienie informacji o swoim adresie do doręczeń, przy czym należy to uczynić przy pierwszym składanym do KRS wniosku po 15 marca 2018 r. (np. wraz ze złożeniem sprawozdania finansowego do KRS-u).

 

Podobny obowiązek dotyczy również członków organów (np. członków rady nadzorczej) lub osób (np. wspólników), którzy są uprawnieni do powoływania członków zarządu w spółkach kapitałowych. W tym przypadku nie jest już jednak konieczne składanie oświadczenia, a wystarczające jest złożenie listy zawierającej odpowiednio imię i nazwisko oraz adres do doręczeń danej osoby. Gdy wspólnikiem podmiotu wpisanego do KRS-u jest osoba prawna, na liście tej powinny się znaleźć ponadto imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.

 

Nowe przepisy dotyczą adresu do doręczeń, dlatego nie jest konieczne wskazywanie swojego adresu zamieszkania lub zameldowania, a można wskazać np. adres spółki, tj. adres, pod którym będziemy w stanie na bieżąco odbierać kierowaną do nas korespondencję z KRS-u.

 

Jeżeli któraś z wymienionych osób nie posiada adresu do doręczeń na obszarze Unii Europejskiej, to konieczne będzie wskazanie przez nią pełnomocnika do doręczeń pod adresem znajdującym się w Polsce.

 

Jeżeli już wskażemy nasz adres do doręczeń, to należy pamiętać, aby był on na bieżąco aktualizowany. W przypadku niewskazania nowego adresu, korespondencja dalej będzie trafiać na wskazany przez nas wcześniej adres, a w ostateczności może zostać pozostawiona w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. To zaś będzie się mogło wiązać z różnymi negatywnymi konsekwencjami dla adresatów.

 

Niewskazanie KRS-owi adresów osób, co do których wymagają tego przepisy, będzie się wiązać m. in. ze zwrotami wniosków składanych do KRS-u oraz uniemożliwieniem składania nowych informacji i wpisywania zmian do KRS-u. To z kolei może przynieść negatywne konsekwencje na wielu płaszczyznach działalności.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^