Płatniku, chcesz skorzystać z krótszego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej? Złóż do ZUS raport informacyjny

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadziła wiele zmian w prawie pracy, o których sukcesywnie informujemy. Jedną ze zmian jest skrócenie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Ze zmianą tą wiąże się umożliwienie płatnikom składek od 1 stycznia 2019 r. składania do ZUS tzw. raportów informacyjnych, zdefiniowanych w nowym art. 4 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako zestawienie informacji dotyczące ubezpieczonego, który został zgłoszony przez płatnika składek do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r. Zauważyć należy, że zmiana ta nie dotyczy wyłącznie dokumentacji pracowniczej, ale także dokumentacji prowadzonej dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób z nimi współpracującymi.

 

Ustawa zawiera wyczerpujący katalog informacji, które mają zostać przekazane do ZUS w raporcie informacyjnym. Przekazanie przez płatnika składek raportów informacyjnych dot. pracowników poprzedzić należy złożeniem oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Złożenie oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych jest całkowicie dobrowolne i przynosi korzyść w postaci skrócenia obowiązku przechowywania dokumentacji osób zatrudnionych w latach 1999 – 2018 do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony, natomiast z drugiej strony złożenie takiego oświadczenia skutkuje obowiązkiem przekazania do ZUS raportów informacyjnych w ciągu roku od dnia złożenia oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych w latach 1999 – 2018.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^