Porozumienie w sprawie przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy zawarte w odniesieniu do różnych stanowisk pracy w danym zakładzie pracy

W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czy możliwe jest zawarcie jednego porozumienia, o którym mowa w art. 15g ust. 11 specustawy, w którym w odniesieniu do jednej grupy pracowników dojdzie do obniżenia wymiaru czasu pracy, a w odniesieniu do drugiej części pracowników, zostaną oni objęci przestojem zakładu pracy – w wyniku czego, odpowiednio w stosunku do każdej z tych grup pracowników zostaną zmniejszone wynagrodzenia, w myśl art. 15g specustawy.

 

Z art. 15g ust. 14 specustawy wynika, że w treści porozumienia określa się co najmniej wskazane w tym przepisie elementy, tj. np. grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Oznacza to, że same przepisy nie nakazują, by dany pracodawca objął porozumieniem wszystkich swoich pracowników w takim samym zakresie, lecz żeby wskazał grupy zawodowe i które z nich obejmie przestojem, a które obniżonym wymiarem czasu pracy.

 

W naszej opinii zrozumiałe jest, że w strukturze jednego zakładu pracy funkcjonują różne działy, a w ich zakresie ustanawiane są stanowiska pracy, których przydatność może być odmienna w danym czasie w zależności od sytuacji ekonomicznej zakładu pracy.

 

Wydaje się zatem, że na powyżej postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowską – magdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^