Przedsiębiorca chroniony jak konsument

Przypominamy, że 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi środki ochrony prawnej przewidziane dla konsumenta w obrocie umów mają zastosowanie również do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, kodeks cywilny rozróżnia umowy na mające dla przedsiębiorcy charakter zawodowy oraz takie, które tego charakteru nie posiadają. Jako konsument traktowana będzie osoba fizyczna zawierająca umowę co prawda bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG. Dla przykładu, chodzi o sytuacje gdy np. osoba prowadząca sklep spożywczy kupuje lodówki, w których będzie przechowywać towar. Tacy przedsiębiorcy, w kontekście przysługującej im ochrony prawnej w ustawowym zakresie, traktowani będą jak konsumenci.

 

Do wskazanego powyżej rodzaju umów zawieranych przez przedsiębiorców , zastosowanie znajdą m.in. przepisy stanowiące o środkach ochrony przysługujących konsumentowi:

 

  • dotyczące niedozwolonych klauzul umownych,
  • dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przy czym dotychczasowe przepisy stanowiące o umowach zawieranych między przedsiębiorcami (art. 563 oraz art. 567 § 2 k.c.) nie będą w tych przypadkach stosowane.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowską magdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^