Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe regulacje, które od 1 stycznia 2021 roku nakładają obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   

 

Zmiana wynika z modyfikacji przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi o zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło obowiązana jest zawiadomić ZUS.

 

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 roku należy wykazać na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Termin złożenia formularza to 7 dni od zawarcia umowy. Formularz ten można również przekazać w formie elektronicznej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W odniesieniu do każdego z wykonawców należy złożyć oddzielny formularz. Jeden formularz RUD pozwala na zgłoszenie maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowskąmagdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^