Ważny termin w zatrudnieniu pracowników tymczasowych dla pracodawców – użytkowników i agencji pracy tymczasowej

W listopadzie 2018 r. upłyną dwa ważne terminy dotyczące zatrudnienia – w dniu 21 listopada 2018 r. upłynie ustawowy limit zatrudnienia na czas określony (o czym pisaliśmy w sierpniowym newsletterze), natomiast z końcem listopada upłynie limit czasowy skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy – użytkownika.

 

W przypadku pracowników tymczasowych kierowanych do jednego pracodawcy-użytkownika co najmniej od początku czerwca 2017 r. wraz z końcem listopada 2018 r. upłynie 18-miesięczny limit skierowania takich osób do jednego podmiotu. Okres dozwolonego zatrudnienia nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy i dotyczy nie tylko zatrudnionych na etatach, ale także na kontraktach cywilnoprawnych – w razie przemiennego zatrudnienia w różnych formach, okresy te będą sumowane. Limit obowiązuje niezależnie od tego, czy pracownik tymczasowy jest kierowany do wykonywania pracy tymczasowej z jednej czy też z kilku agencji pracy tymczasowej.

 

Agencje pracy tymczasowej, a także pracodawcy-użytkownicy, którzy chcą uniknąć przekształcania kontraktów lub kary za naruszenie limitu pracy tymczasowej, powinni podjąć odpowiednie działania przed upływem wspomnianych terminów. Po upływie czasu skierowania, konkretny pracownik nie może być wysyłany do danego podmiotu przez co najmniej 1,5 roku. W przeciwnym razie zarówno agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy-użytkownikowi, a także osobom działającym w ich imieniu grozi kara grzywny od 1000 do 30.000 zł.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^