Wszystkie dokumenty z zakresu prawa pracy powinny być sporządzone w języku polskim

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli: 1) osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz 2) umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 8 przedmiotowej ustawy stanowi, że dokumenty w zakresie, o którym mowa powyżej sporządza się w języku polskim.

 

Oznacza to, że w języku polskim musi być sporządzona nie tylko umowa o pracę oraz dokumenty, które są gromadzone w aktach osobowych pracownika, ale również wewnętrzne akty obowiązujące u Pracodawcy takie jak regulamin pracy, wynagradzania, premiowania, czy wszelkiego rodzaju polityki, które maja wpływ na sytuację pracownika.

 

Ustawa dopuszcza możliwość sporządzania tych dokumentów również w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Oznacza to jednak, że wersje obcojęzyczne mogą funkcjonować jedynie wspólnie z polską wersją językową dokumentu.

 

Sporządzenie dokumentu z zakresu prawa pracy jedynie w języku obcym, bez polskiej wersji językowej, może wiązać z licznymi negatywnymi konsekwencjami. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o języku polskim osoba, która w wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy sporządza umowę lub inny dokument wyłącznie w języku obcym podlega karze grzywny w wysokości do 5 000 zł.

 

Ponadto, w razie sporu sądowego z zakresu prawa pracy z pracownikiem, okoliczność, że dokumenty są sporządzone tylko w języku obcym może wpłynąć niekorzystnie na sytuację pracodawcy.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk-Kaczmarekadwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^