Zanim wypowiesz umowę o pracę na czas określony sprawdź, czy nie uległa ona przekształceniu w umowę na czas nieokreślony

Przypominamy, że z końcem dnia 22 listopada 2018 r. umowy o pracę zawarte na czas określony, trwające lub zawarte w dniu 22 lutego 2016 r., tj. w dniu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) i do dnia 22 listopada 2018 r. nierozwiązane, uległy przekształceniu w umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Artykuł 251 § 1 Kodeksu Pracy w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją stanowi, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

Wskazany wyżej 33 – miesięczny termin liczony jest od dnia wejścia w życie nowych przepisów, to jest 22 lutego 2016 r. Oznacza to, że pierwsze przekształcenia umów o pracę na czas określony, trwających lub zawartych w dniu 22 lutego 2016 r. i niezakończonych do dnia 22 listopada 2018 r., nastąpiły automatycznie z upływem dnia 22 listopada 2018 r.

 

Powyższe ma istotne znaczenie w przypadku zamiaru wypowiedzenia takiemu pracownikowi zawartej z nim umowy o pracę. Przekroczenie limitu zatrudnienia terminowego, a w konsekwencji zatrudnienie na czas nieokreślony, skutkuje bowiem koniecznością wskazywania przyczyny wypowiedzenia.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Orleańską–Musiał – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^