Zbliża się termin przekształcenia się umów o pracę na czas określony w umowy o pracę na czas nieokreślony

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r., w art. 251 KP wprowadzono limit dopuszczalnego okresu zatrudnienia na podstawie umowy (umów) o pracę na czas określony oraz określenie liczby tych umów, które mogą być zawarte w ramach tego limitu.

 

W wyniku zmiany okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. W sytuacji, gdy okres zatrudnienia danej osoby na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczy trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

W przypadku umów o pracę zawartych na czas określony, które już trwały w dniu wejścia w życie nowelizacji tj. w dniu 22 lutego 2016 r., 33 miesięczny okres zatrudnienia jest obliczany od tego dnia.

 

Okres 33 miesięcy od dnia 22 lutego 2016 r. upłynie w dniu 21 listopada 2018 r. Powyższe oznacza, że  od dnia 22 listopada 2018 r. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas określony zawartych przed dniem 22 lutego 2016 r., są zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.

 

W związku z tym, że przekształcenie następuje z mocy prawa, nie jest konieczne zawieranie z pracownikami aneksów do umów o pracę w przedmiocie zmiany umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, bowiem zawarcie takiego aneksu tworzyłoby pewną fikcję.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk – Kaczmarek  – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^