Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia – ważne obowiązki pracodawców od stycznia

W dniu 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, dzięki której zmienią się zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń. Do końca roku 2018 domyślną formą wypłaty wynagrodzenia pozostaje wypłata do rąk własnych, natomiast od początku 2019 r. zastąpi ją wpłata na konto bankowe pracownika.

 

Z ww. zmianą wiąże się nowe brzmienie art. 59ia ustawy o usługach płatniczych, zgodnie z którym od sierpnia 2018 r. na banki i SKOK-i nałożono obowiązek bezpłatnego zakładania i prowadzenia nowego typu kont osobistych – tzw. podstawowego rachunku płatniczego. Takie konto będzie mogła założyć każda osoba, która nie posiada rachunku osobistego w polskim banku lub SKOK-u, a celem istnienia takiego konta ma być bezpłatny dostęp do podstawowych czynności bankowych, korespondujący z wyżej opisaną nowelizacją Kodeksu pracy.

 

Na pracodawcy z kolei w związku z powyższą zmianą ciążą nowe obowiązki informacyjne. W związku z ww. zmianą przepisy przejściowe stanowią, że w terminie 21 dni od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie musiał poinformować pracowników, którzy otrzymywali do ww. daty wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę lub złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce. Pracownik natomiast w ciągu 7 dni od otrzymania ww. informacji będzie obowiązany przekazać numer rachunku lub wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie do rąk własnych pracownika, jeżeli: w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o numerze rachunku bankowego pracownika albo wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, a także jeśli pracownik nie wskaże numeru rachunku bankowego ani nie złoży wniosku w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych w określonym ustawą terminie.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^