Zmiany egzekucji komorniczej z perspektywy wierzyciela

Wraz z nadchodzącym wielkimi krokami początkiem nowego roku, w życie wejdzie wiele nowych ustaw. Wśród nich znajdują się m. in. przepisy, które zmienią zasady postępowania egzekucyjnego, zasady wykonywania zawodu komornika oraz zasady ponoszenia kosztów egzekucji. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z tych zmian oraz ich prawdopodobne skutki dla wierzycieli.

 

Jedną ze zmian, która największe znaczenie będzie miała dla samych komorników, będzie obowiązek posiadania wykształcenia prawniczego. Ci z komorników, którzy nie posiadają aktualnie tytułu magistra prawa, będą mieli czas do końca 2026 roku na uzupełnienie wykształcenia. Lepsze przygotowanie do zawodu powinno skutkować mniejszą ilością błędów popełnianych przez komorników, a w konsekwencji skuteczniejszą egzekucją.

 

Kolejną z nowości jest nagrywanie czynności terenowych przez komorników. Zmiana ta ma na celu ochronę dłużników przed nadużyciami, a dla wierzycieli odniesie pozytywny skutek w postaci możliwości kontroli działań komornika. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nałożenie dodatkowych obowiązków na komorników wraz z ograniczeniem czynności, które komornik może powierzać do wykonywania asesorom, może wpłynąć na przedłużanie się egzekucji.

 

W nowej ustawie zostanie również ograniczone prawo wyboru komornika spoza rewiru. Aktualnie można było wybrać komornika z obszaru całego kraju, a w nowych przepisach zostanie to ograniczone do możliwości wyboru komornika jedynie na obszarze właściwości danego sądu apelacyjnego.

 

Spore zmiany czekają też w zakresie kosztów związanych z egzekucją. Zmniejszeniu ulegną opłaty egzekucyjne obciążające dłużników. Ponadto premiowani będą ci z dłużników, którzy w ciągu 30 dni od doręczenia im zawiadomienia o wszczęciu egzekucji zaspokoją swoje zaległości. Z kolei dla wierzycieli, część kosztów ulegnie podwyższeniu. Za umorzenie postępowania na wniosek wierzyciela lub z uwagi na jego nieaktywność (art. 824 § 1 pkt 4 KPC), wierzyciel będzie obciążany opłatą stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. W pozostałych przypadkach umorzenia postępowania, co do zasady, wierzyciel będzie obciążany opłatą w kwocie 150 zł. Ponadto, w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem, wierzyciel będzie obciążany opłatą stosunkową w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^