Zmiany kodeksu spółek handlowych w „tarczy antykryzysowej”

Ze względu na szczególną sytuację związaną z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2, powszechnie zwanego „koronawirusem”, wywołującego chorobę COVID-19, w Sejmie trwają intensywne prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „tarczą antykryzysową”.

 

W aktualnym projekcie zakłada się m.in. wprowadzenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie posiedzeń zarządów spółek, zarówno z ograniczoną odpowiedzialnością jak i akcyjnych, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Dotychczas nie było co do zasady takiej możliwości i za każdym razem posiedzenie musiało się odbyć przy fizycznej obecności członków zarządu. Wprowadzenie zmian uelastyczniających to restrykcyjne podejście było postulowane już od dawna (zanim pojawiły się jakiekolwiek informacje o epidemii „koronawirusa”).

 

Na posiedzeniach zarządu przeprowadzanych za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość będzie można podejmować skutecznie uchwały, np. w sprawie powołania prokurenta.

 

Ponadto dopuszczona zostanie możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym, tj. bez przeprowadzania posiedzenia, a także możliwość brania udziału w posiedzeniach poprzez oddawanie głosów na piśmie, za pośrednictwem innego członka zarządu.

 

Podobne regulacje zostaną wprowadzone w przypadku rad nadzorczych.

 

Aby móc podejmować uchwały zgodnie z projektowanymi przepisami nie będzie trzeba zmieniać umowy lub statutu spółki, natomiast poprzez zmianę umowy lub statutu opisane wyżej możliwości będą mogły zostać wyłączone.

 

Przedstawione powyżej zmiany w przepisach nie zostały jeszcze uchwalone i poszczególne rozwiązania mogą ulec modyfikacjom. Rząd zapowiedział, że „tarcza antykryzysowa” ma zostać uchwalona do końca bieżącego tygodnia – sytuację będziemy śledzić na bieżąco, a wszelkie nowe informację będą przez nas publikowane w zakładce „Aktualności” (zachęcamy również do zapisania się do naszego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail na stronie głównej).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o aktualnie obowiązujących oraz planowanych regulacjach prawnych prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim, dominik.zaleski@keller.pl; tel. +48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^