Zmiany w prawie budowlanym – przyspieszenie i ulepszenie procesu inwestycyjno-budowlanego

W sobotę 19 września 2020 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa budowlanego. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą planowanych efektów zmian.

 

Według Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, „przyspieszenie i uproszczenie procedur budowlanych to cel, jaki przyświecał przy nowelizacji Prawa budowlanego. Dzięki temu mieszkania i domy będą trafiać do obywateli w krótszym czasie. Zwiększenie dostępności mieszkań to jeden w priorytetów Ministerstwa Rozwoju. Mają temu także służyć rozwiązania prawne ujęte w tzw. pakiecie mieszkaniowym, rozpatrywanym obecnie przez Sejm”.

 

Jedną z głównych zmian w przepisach budowlanych jest nowy projekt budowlany. Do czasu nowelizacji projekt budowlany stanowił jednolity dokument zawierający plan zagospodarowania działki, projekt architektoniczny oraz projekt techniczny. Nowe przepisy rozdzielają projekt budowlany na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

 

Tylko dwie pierwsze części będzie trzeba dołączyć do projektu budowlanego. Projekt techniczny inwestor złoży dopiero na etapie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Nie zwalnia to jednak inwestora z obowiązku posiadania projektu technicznego jeszcze przed rozpoczęciem robót – kierownik budowy ma obowiązek posiadać aktualny projekt techniczny na placu budowy, a projektant będzie składał oświadczenie o jego poprawności i sporządzeniu przed rozpoczęciem robót budowlanych.

 

Zmianie ulegnie również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku. Jak wyjaśnia wiceminister rozwoju Robert Nowicki, „nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, wydłuża proces budowy. Obecnie organ, który wydaje pozwolenie na budowę, nie weryfikuje projektu budowlanego pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi około 35 procent całej dokumentacji, to szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu budowlanego. Często zmienia się on w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych”. Nowelizacja w tym zakresie służyć ma przyspieszeniu procesu po stronie inwestora, z jednoczesnym dochowaniem warunków bezpieczeństwa.

 

Kolejna ze zmian skierowana jest do właścicieli nielegalnych obiektów budowlanych. Nowelizacja przepisów ma za zadanie zachęcić ich do zgłaszania starych samowoli budowlanych. Jeśli właściciel zdecyduje się zgłosić do nadzoru budowlanego samowolę budowlaną – co najmniej 20-letnią – i przedstawi ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, uniknie opłaty legalizacyjnej.

 

Prostsza i tańsza legalizacja takich budowli ma przekonać właścicieli do zgłaszania samowoli budowlanych, dzięki czemu nadzór budowlany uzyska informacje o ich istnieniu, co pozwoli włączyć wiele samowoli budowlanych w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie, a także włączenie ich w system wymiany „kopciuchów”, poprawiając jakość powietrza – co w dzisiejszych czasach jest kluczowe.

 

Nowelizacja wprowadza wiele więcej istotnych zmian, które wpłynąć mają na poprawę stabilności działań inwestora, likwidują absurdy związane z sytuacją prawną automatów – paczkomatów, biletomatów, wpłatomatów, itp. Przewidziane są dodatkowe zwolnienie z pozwoleń na budowę, zgłoszeń, mniej formalności, a więcej stabilności i bezpieczeństwa.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Aleksandrą Czekaj – aleksandra.czekaj@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^