Additional leave for the hunters among the employees

Sorry, this entry is only available in Polish.

2 responses to “Additional leave for the hunters among the employees”

  1. marta says:

    Co w przypadku gdy odstrzał jest wykonywany w sobotę lub poza godzinami pracy? Czy wtedy pracownikowi przysługuje wolne? Z ustawy to nie wynika. stosujemy tu kodeks pracy?

    • KPG says:

      Pani Marto, w naszej ocenie pracownikowi (uprawnionemu do wykonywania polowania) zwolnienie przysługuje tylko w dniu, w którym pracownik ten wykonuje odstrzał. Jeśli więc dana osoba wykonuje polowanie, wykonując odstrzał sanitarny zwierząt w jej dniu wolnym od pracy, nie przysługuje tej osobie dodatkowe zwolnienie. Jeśli polowanie ma miejsce w dniu, w którym dana osoba pracuje, ale ma ono miejsce po godzinach pracy, to w tym dniu takiej osobie przysługuje zwolnienie od pracy. W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

^