Zaufanie Klientów

rzetelność i fachowość

Image1\

Aktualności

 

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: paździenik 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. wskazujemy, jakie znaczenie dla rynku mieszkań na wynajem będzie mieć powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz omawiamy rewolucyjne zmiany dotyczące spółdzielni mieszkaniowych.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: wrzesień 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. wskazujemy, jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., rozważamy możliwość umownego wyłączenia odkszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy a także omawiamy nowe zasady postępowania administracyjnego.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: lipiec 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. przypominamy o zbliżającym się terminie przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który jest obligatoryjny dla określonych kategorii przedsiębiorców, omawiamy wzajemne relacje pomiędzy formą pisemną a formą dokumentową czynności prawnych, a także omawiamy nowe zasady ustalania podstawy wynagrodzenia urlopowego pracowników tymczasowych.

Jednocześnie z dumą informujemy, że na łamach miesięcznika Notariatu Polskiego REJENT, nr 06/2017, ukazał się artykuł dr Ewy Wójtowicz pt.“Uwagi na temat prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.“ Serdecznie zapraszamy do lektury.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: czerwiec 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. omawiamy wybrane zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), a także przypominamy o obowiązkach związanych z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: maj 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. poddajemy analizie zagadnienie roszczeń do banku o zwrot „nieautoryzowanych transakcji bankowych“, a także omawiamy planowane zmiany w prawie pracy, konkurencji oraz zmiany dotyczące zasad wykonywania działalności gospodarczej.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: kwiecień 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. omawiamy planowane nowelizacje ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz Kodeksu cywilnego.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: marzec 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. omawiamy zagadnienia związane z 50% kosztami uzyskania przychodów, a także poruszamy kwestie związane z tzw. prokurą mieszaną.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: luty 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. poruszamy kwestię podmiotów podszywających się pod Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz omawiamy zagadnienia związane z nową piętnastoprocentową stawką podatku dochodowego dla małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających działalność.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: styczeń 2017 cz.2

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. omawiamy zmiany dotyczące dokonywania przez przedsiębiorców płatności powyżej kwoty 15.000 zł oraz zmiany w zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: styczeń 2017 cz.1

Wiele szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2017 życzy Zespół Kancelarii KPG.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym mi.in. poruszamy kwestie związane z obowiązkiem udostępniania regulaminu sklepu internetowego przed zawarciem umowy, informujemy o planownaych zmianach w prawie pracy oraz kontynuujemy zagadnienia związane z minimalnym wynagrodzeniem zleceniobiorcy.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: listopad 2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. poruszamy kwestie związane z reprezentacją spółki w sprawach pracowniczych oraz wyjaśniamy czym są rady pracowników i jakie są ich funkcje.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: październik 2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym mi.in wyjaśniamy, jak prawidłowo określić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, sygnalizujemy planowane zmiany w zakresie uprawnień notariuszy oraz analizujemy „prawo do bycia zapomnianym“.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: wrzesień 2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym mi.in omawiamy planowane zmiany w regulacji minimalnego wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorcy oraz analizujemy ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Newsletter Prawno-Podatkowy KPG: sierpień 2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym mi.in omawiamy zagadnienia związane ze skutkami nieprawidłowego zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu, omawiamy najnowsze i planowane zmiany w prawie – w kodeksie pracy oraz w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz analizujemy skutki ujawnienia adresu strony internetowej w Rejestrze Przedsiębiorców.