Zaufanie Klientów

rzetelność i fachowość

Partnerzy

partnerzy 01

adw. Maria Keller

 • specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym i rodzinnym,
 • pełni funkcję konsula honorowego Królestwa Danii Wrocławiu,
 • posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kontaktów międzynarodowych, zarówno tych o charakterze dyplomatycznym jak i zawodowym, pełniąc obowiązki Pełnomocnika Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu do Spraw Współpracy z Zagranicą,
 • biegle włada językiem angielskim i niemieckim,
 • ukończyła aplikację sądową oraz aplikację adwokacką,
 • jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
partnerzy 01

adw.Karolina Grodzińska

 • specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek, prawie zamówień publicznych, prawie pracy oraz sporach sądowych,
 • posiada duże doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów z sektora prywatnego oraz publicznego,
 • wykładowca licznych konferencji i seminariów naukowych,
 • laureat stypendiów naukowych,
 • biegle włada językiem niemieckim, angielskim, a także włoskim,
 • ukończyła aplikację adwokacką,
 • jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
partnerzy 01

adw. dr Bogusław Książek

 • specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej, Rynku IT i Nowych Technologii, prawach na dobrach niematerialnych i ochronie danych osobowych,
 • posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów z sektora prywatnego oraz publicznego,
 • doktor nauk prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego (Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego), wykładowca uniwersytecki prawa spółek i prawa umów w obrocie gospodarczym, wykładowca prawa handlowego oraz prawa spółek dla aplikantów adwokackich, prowadzi również szkolenia z zakresu prawa transportowego,
 • autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek, prawa umów gospodarczych i prawa nieruchomości,
 • oprócz studiów prawniczych ukończył również studia na kierunku stosunki międzynarodowe,
 • biegle włada językiem angielskim,
 • jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.