Zaufanie Klientów

rzetelność i fachowość

Zespół

partnerzy 01

radca prawny dr Ewa Wójtowicz

 • specjalizuje się w prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie zamówień publicznych,
 • doktor nauk prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa i Gospodarczego i Handlowego, Instytut Prawa Cywilnego),
 • adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • autorka publikacji z zakresu prawa umów gospodarczych i prawa spółek handlowych,
 • ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
 • biegle włada językiem angielskim i francuskim.
 • jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
partnerzy

radca prawny Sławomir Szczerba, LL.B., LL.M., M.A.

 • specjalizuje się w prawie umów w obrocie gospodarczym, w obsłudze korporacyjnej spółek, w prawie ochrony konkurencji i konsumentów (porozumienia i praktyki ograniczające konkurencję, klauzule niedozwolone) oraz w prawie nowych technologii (świadczenie usług drogą elektroniczną, regulaminy sklepów internetowych) i prawie transportowym,
 • posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów z krajów niemiecko- i francuskojęzycznych,
 • absolwent polsko-niemieckich studiów prawa niemieckiego i polskiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B., LL.M.) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • absolwent stosunków europejskich na paryskim Instytucie Nauk Politycznych - Institut d'études politiques de Paris (Master Sciences Po - Paris),
 • wielokrotny stypendysta oraz laureat konkursów prawniczych,
 • członkek-senior Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA,
 • biegle włada językiem niemieckim, francuskim oraz angielskim,
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
partnerzy 01

adwokat dr Olgierd Grodziński

 • specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym skarbowym oraz prawie karnym wykonawczym,
 • ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
 • absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu,
 • doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim (Katedra Prawa Karnego Wykonawczego),
 • nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa karnego,
 • biegle włada językiem angielskim (TOEFL 267 punktów) oraz rosyjskim,
 • jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
partnerzy

radca prawny Paulina Tomaszczuk

 • zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, a także sprawami egzekucyjnymi,
 • posługuje się językiem angielskim, posługuje się również językiem francuskim,
 • jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
partnerzy

radca prawny Katarzyna Orleańska-Musiał

 • specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz w prawie pracy,
 • ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • znalazła się w czołówce Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z najwyższą średnią ocen ze studiów, za którą otrzymała nagrodę Rektora,
 • uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
 • włada językiem niemieckim, a w zakresie podstawowym także językiem angielskim,
 • jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
partnerzy 01

mgr Adriana Bzdyk

 • prowadzi sekretariat i organizuje pracę biura,
 • ukończyła studia na Uniwersytecie Europa Universität „Viadrina“ we Frankfurcie nad Odrą z tytułem dipl. Kulturwissenschaftlerin,
 • magister filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • studiowała na Uniwersytecie Södertörns Högskola w Szwecji w ramach programu stypendialnego Socrates/Erasmus,
 • biegle włada językiem niemieckim i angielskim, w zakresie podstawowym językiem rosyjskim i szwedzkim.