Dorian Duda, LL.B. LL.M.

Absolwent polsko-niemieckich studiów prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem nowych technologii, ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Stypendysta wielu fundacji, m.in. Fundacji Akademickiej Narodu Niemieckiego oraz laureat nagrody Szefa ABW za najlepszą pracę magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz nagrody Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

 

Włada językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

^