Katarzyna Orleańska-Musiał
  • specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz w prawie pracy,
  • ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • znalazła się w czołówce Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z najwyższą średnią ocen ze studiów, za którą otrzymała nagrodę Rektora,
  • uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
  • włada językiem niemieckim, a w zakresie podstawowym także językiem angielskim,
  • jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

^