Paulina Tomaszczuk-Kaczmarek

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, a w szczególności w postępowaniu o potwierdzenie prawa do rekompensaty za tzw. „mienie zabużańskie” oraz w sprawach związanych z reprywatyzacją. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

 

Biegle włada językiem angielskim i francuskim. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

^